Holmes Place

holmes place

Τα Holmes Place εμπιστεύτηκαν τη PharmaCard και εξασφάλισαν μόνο για τους κατόχους της:

  • μια δωρεάν ημέρα ευεξίας στο HPClubτης επιλογής τους.

ukmedsnorx.com/zopiclone ukmedsnorx.com/zolpidem

και σημαντικές προσφορές σε όλους τους κατόχους της κάρτας PHARMACARD® που επιθυμούν να εγγραφούν ως μέλη στο HPClubτης επιλογής τους.

- εκατό ευρώ μηνιαίως για την συνδρομή δώδεκα μηνών (συνδρομή χωρίς περιορισμό)

- ενενήντα τέσσερα ευρώ μηνιαίως για τη συνδρομή είκοσι τεσσάρων μηνών  (συνδρομή χωρίς περιορισμό)

- εξήντα ευρώ μηνιαίως για τη συνδρομή Σαββατοκύριακου (‘Weekend’) δωδεκάμηνης διάρκειας

- πενήντα ευρώ μηνιαίως για τη συνδρομή Σαββατοκύριακου (‘Weekend’) διάρκειας είκοσι τεσσάρων μηνών.