Οδηγίες χρήσης

Οδηγίες χρήσεως (video) της PharmaCard για τους Φαρμακοποιούς που είναι κάτοχοι του εμπορικού προγράμματος FarmakoNet της CSA.

Για ενεργοποίηση της κάρτας πιστότητας στο εμπορικό πρόγραμμα ακολουθείτε τα βήματα 1-2.
Για την καθημερινή διαχείριση της κάρτας πιστότητας ακολουθείτε τα βήματα 3-4.

Βήμα 1ο

Βήμα 2ο

Βήμα 3ο

Βήμα 4ο

http://sommeil-sain.com/zopiclone http://sommeil-sain.com/zolpidem http://sommeil-sain.com

Για τους Φαρμακοποιούς που είναι κάτοχοι άλλων εμπορικών προγραμμάτων θα υπάρξουν σύντομα στην ιστοσελίδα της PharmaCard αναλυτικές οδηγίες (video) ενεργοποίησης και διαχείρισης της κάρτας πιστότητας.